UZMANLIK ALANLARIMIZ

 • İflas takibi, iflas davası, tasfiye
 • Konkordato müracaatı, konkordato süreçlerinin takibi
 • Finansal yeniden yapılandırma başvuruları
 • Ulusal ve uluslararası tahkim
 • Uyuşmazlık öncesi sözleşme ve tahkim klozu yazımı
 • Uygulanacak hukuk ve tahkim yeri seçimi
 • Ad hoc tahkim, ICC tahkim, ICSID tahkim
 • Ulusal ve uluslararası şirket birleşmeleri
 • Devralmalar
 • Hisse satım ve varlık satışları
 • Rekabet uyum programları
 • Muafiyet, menfi tespit başvuruları
 • Rekabet ihlallerinde savunma hizmetleri
 • Rekabet ihlallerinde tazminat davası 
 • İzne tâbi birleşme ve devralmalar
 • Bilgi güvenliği, durum analizi, kurulum ve işletim danışmanlığı 
 • Bilgi teknolojilerine ilişkin uyuşmazlıkların, risk öngörüleri dahilinde çözümü
 • Dava sonuçları tahmini 
 • Blockchain uygulamaları, NFT
 • Akıllı sözleşmeler
 • Siber güvenlik
 • Kişisel verilerin korunması 
 • Kişisel verilerin korunması kanunu uyumluluk danışmanlığı 
 • KVK yönetim sisteminin kurulması, denetimi