EBRU AY CHELLI

PARTNER

Ebru Ay Chelli, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden sonra Paris 1 Panthéon Sorbonne Üniversitesi’nden doktora derecesini elde etmiş, Fransa’da öğretim üyeliği yapmıştır. Ebru Ay Chelli, uluslararası şirketlere birçok hukuk alanında, özellikle uyuşmazlık çözüm yolları konusunda danışmanlık yapmıştır. İlgi alanları arasında bilgi teknolojileri, şirketler hukuku, tahkim ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri bulunmaktadır. Medeni Usul Hukuku ve İcra ve İflâs Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesidir. Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

 • Doktora, Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi
 • Yüksek Lisans, Jean Moulin Lyon III
 • Lisans, Marmara Üniversitesi, Istanbul

Fransızca, İngilizce, Türkçe

 • Clarification de la notion de la perte d’une chance de survie par la Cour de cassation. Petites affiches, 0(3), 7-17, 2011. 
 • La Cour de cassation interdit les ventes liées si elles constituent des pratiques commerciales déloyales conformément à la directive no 2005 29 CE, Petites affiches, 0(56), 8-18, 2011.
 • Amerikan Mahkemesi tarafından verilen cezalandırıcı tazminat punitive damages hükmünün Fransa’da tenfizine ilişkin Fransız Yargıtayı’nın 1 Aralık 2010 tarihli kararının tercümesi ve değerlendirilmesi. Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku dergisi, 1(1), 157-164, 2012.
 • Cezalandırıcı tazminat kararlarının Fransa’da tenfizi. Uluslararası Ticaret Ve Tahkim Hukuku Dergisi, 2014. 
 • La vente d’un ordinateur préinstallé, Une pratique commerciale déloyale, Law and Justice, 2014.
 • Fransız Yargıtayı nın zorunlu olmayan uzlaşma şartı tüketilmeden dava açılabileceğine ilişkin 29 Nisan 2014 tarihli kararı, Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, 2015.
 • Supervision and measures in capital markets according to the new Turkish Capital Market Act, Law and Justice, 2015 (H. Kubilay ve E. Akduman ile)
 • Le principe de compétence compétence en droit turc de l’arbitrage. Law and Justice, 2015.
 • Le principe de séparabilité dans la perspective des droits français et turc de l’arbitrage, Legal Uluslararası Tahkim Dergisi, 2018.
 • Fransız Hukuku’nda adli idareci/vekile genel bir bakış, Selçuk Öztek’e Armağan Cilt I, s. 391, 2022.
 • İsviçre ve Fransız Hukuku’nda boşanma hükmünün birliği ilkesine dair tespitler, Selçuk Öztek’e Armağan Cilt I, s. 405, 2022.
 • Motulsky Doktrini Bağlamında Fransız Medeni Usul Hukuku ve Türk Medeni Usul Hukuku’nun Birkaç Benzer Yönü, MIHDER, 2022/2.
 • Immatériel et Procédure, Bruylant, LB2V, 2014, 9782802753179
 • Les tiers, Bruylant, LB2V, 2015, 9782802756408
 • La Mondialisation, Bruylant, LB2V, 2017, 9782802760153
 • Concepts, intérêts et valeurs dans l’interprétation du droit positif, Bruylant, LB2V, 2019, 9782802763550
 • La Vulnérabilité, Bruylant, 2020, 9782802767886202

Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Tahkim Hukuku

MURAT ŞAHİN

OF COUNSEL

Murat Şahin, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden aldıktan sonra, doktorasını Anadolu Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Ticaret Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olan Şahin, şirketler hukuku, birleşme ve devralmalar, rekabet hukuku ve iflas ve konkordato hukuku alanlarında akademik çalışmalar yapmakla birlikte uygulamada da geçmiş yıllarda kurum dışı danışmanlığını yaptığı Rekabet Kurumu çalışmalarının yanı sıra önemli konkordato dosyalarında komiser olarak yer almaktadır.

Doktora, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Lisans, Istanbul Üniversitesi
İngilizce, Türkçe
 • Limited şirket müdürlerinin rekabet yasağına aykırı davranışlarında dava haklarının kullanılması, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021
 • Ticaret Şirketlerinin Birleşmesinde Denkleştirme Davası; Devam Eden Tartışmalar, Tespitler ve Öneriler, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2021
 • Limited Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davalarında, Geçici Hukuki Korumalar ile Çıkarma Kararlarının Uygulanmasına Dair Güncel Sorunlar ve İlgili Yargıtay Kararları, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Kılıç’a Armağan, 2020
 • Kartelle Mücadelede Uzlaşma Yöntemleri Ve Yargısal Denetimi, Yönetim ve Ekonomi, 2018
 • Toplu Hak Aramada Etkin Bir Yol Olarak Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Sınıf Davaları, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 2014
 • A Brief Overwiew of Actions for Damages in Turkish Competition Law in The Light of The Latest Improvements of EU Competition Law, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013
 • ABD Rekabet Hukuku Politikasında Reform Çalışmaları, Pamukkale Üniiversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
 •  

Ticaret Hukuku, Rekabet Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku